úterý 5. března 2019

Co mi přineslo Reiki?

Nemohu zde popsat vše, co mi Reiki přineslo, protože mé vědomí je velmi omezené na to, abych si mohl uvědomit celý důsledek této spolupráce. Popíšu jen to, na co si momentálně vzpomenu, co jsem dokázal svým vědomím zachytit. Navíc jsem spolu s Reiki využíval i jiné techniky a nedá se moc oddělit jejich působení. Mám hlavní tři pilíře, které dávají dohromady celek, který mi pomáhá s mých osobním růstem a rozvojem. Jsou to Reiki, Rodinné konstelace a Klíč k životu. Ale teď zpátky k Reiki.
Poprvé jsem prošel iniciací do systému a energie Reiki v roce 2008. Bylo to pro mne období velmi těžké osobní krize (rozvod, krach firmy, finanční potíže...). Utápěl jsem se silně v negativních pocitech a nevěděl jsem si sám se sebou a ani se svojí situací rady. Práce s Reiki pro mne byla v tomto období velmi významnou podporou, i když jsme z počátku tyto energie nebyl schopen moc vnímat. Jen jsem se cítil během práce s Reiki a krátce po ní lépe. Začali se mi ale objevovat různé zajímavé, sny, vize, uvědomění a prožitky.
Zpětně si teď uvědomuji, jak to na mne působilo. Jak už asi víte, každá energie má svojí frekvenci nebo jinými slovy vibraci. Negativní energie mají nižší vibraci a pozitivní energie mají vyšší vibraci. Moje strachy a z nich pramenící negativní emoce a myšlenky mě velmi stahovaly dolů, bylo to velká tíha a díky ní jsme neměl sílu se k tomu nějak postavit a řešit to. Byl jsem z toho totálně vyčerpaný a v rezignaci. Díky tomu jsem se čím dál víc potápěl do stále větších problémů a neviděl jsem možnost řešení. Bál jsem se o ssvojí další existenci.
Na druhé straně, energie Reiki, je pozitivní, láskyplná energie plná světla, která má vysokou vibraci. Když jsem prošel incicací a začal jsem s Reiki pracovat, zvyšoval jsem tím své vibrace a pomáhalo mi to vynořovat se z negativní tíhy, nadechnout se a díky tomu jsem probouzel energii potřebnou pro řešení mých strachů, negativních programů, přesvědčení a také jsem mohl začít pomalu měnit své životní návyky, které mě přivedly do problémů. Byl to ale krůček za krůčkem.
Vyžadovalo to trpělivost. Bylo to jako na houpačce. Reiki mi vždy pomohlo, když jsem se znovu začal propadat do negativ a tak stále dokola. Postupně ale byly mé propady čím dál menší.
Díky Reiki jsem své potíže začal vidět v jiném světle a začal jsem sám sebe i svůj život vnímat jiným způsobem. Je velký rozdíl, jestli se na svět dívám z bolesti a strachů nebo ze světla, lásky, důvěry, pozitivním pohledem. Je také rozdíl, jestli se cítím na všechno sám a opuštěný bez pomoci nebo jestli cítím, že jsem neoddělitelnou součástí něčeho většího a cítím podporu a lásku celého Univerza. Reiki mi pomohla nahlížet na "těžké" životní lekce z té pozitivní stránky.
Podle mé vlastní zkušenosti je Reiki léčivá energie, která jde do hloubky příčin vzniklých potíží. Reiki nelečí symptomy, ale příčiny. Symptomy se pak rozpouštějí samy, pokud dojdeme ke skutečnému pochopení příčiny.Některé symptomy, nemoci už není možné v tomto životě rozpustit, ale tím že dojdeme k pochopení toho, co nám ukazují, se stávají naší zkušeností a v dalších zrozeních se už k nim nemusíme vracet.
Reiki je energie lásky a vše probíhá velmi jemně. Vždy dostaneme jen tolik, kolik v dané chvíli můžeme unést. reiki nespěchá, ani na nic netlačí. Je to energie, která ví, že na vše máme přesně tolik času, kolik potřebujeme. Není třeba prožívat nějaké tragédie a nořit se do těžkých traumat. Stačí se příčiny pouze doktnout, abychm došli k pochopení. Pro Reiki neexistují hranice času ani prostoru. Stejně jako naše duše. Lidé často mají tendenci spěchat k osvícení, ale tím se od něj vlastně vzdalují, protože jim uniká to, proč jsou tady, prožitky, zkušenosti a pochopení. Je to podobné, jako když malé děti chtějí být co nejdříve dospělými a později s nostalgií vzpomínají na dětství. Není kam spěchat,
Každý jsme jiný a Reiki se přizpůsobuje našim možnostem a potřebám. Každý tedy bude mít s Reiki jinou zkušenost, individuální. Z tohoto důvodu nemůže být tato technika a energie nikdy uznána vědou. Výsledek práce s Reiki není předvídatelný a ani opakovatelný.
Reiki lze využívat v mnoha oblastech, nelze vyjmenovat všechny, je jich tolik, kolik je lidských potřeb, možná ještě víc, ale uvedu zde příklady, jak jsem využíval a využívám Reiki nejačastěji já.
S pomocí Reiki se propojuji se svým vnitřním dítětem a podporuji tím svojí kreativitu, hravost, spontánnost. Napojuji se na své vyšší já a zlepšuji tak svojí intuici, napojení na vyšší vedení. S pomocí Reiki jsem zpětně působil do svého dětství, porodu a prenatálního období, abych dokončil to, co jsem v těchto obdobích "nezvládl". Posílal jsem si Reiki do situací, které byly pro mne těžké, abych se k nim dokázal co nejlépe postavit a vždy jsem byl překvapený, že jsem to zvládl lépe, než jsem očekával. Harmonizoval jsem si čakry a rozvíjel svůj energetický systém, hodně mi to pomáhalo v těžkých obdobích. Občas s Reiki působím na potraviny a vodu, pro své zdraví. Působil jsem s Reiki na různé oblasti svého fyzického těla. Přes symboly jsem dělal sám sobě celkové terapie Reiki.
S pomocí Reiki jsem pomáhal i druhým, například při masážích. Díky Reiki jsem nebyl ani při náročných masážích unavený. Občas jsem pomohl i nějaké rostlině či zvířátku.
V současné době nejvíce pomáhám druhým tím, že je zasvěcuji do systému Reiki, aby i oni mohli využívat a šířit tuto energii dál. Jak pro sebe, tak i pro druhé. Cokoliv totiž děláme pro sebe, děláme zároveň i pro druhé.
Iniciaci do Reiki nabízím v kurzech, ale je to možné také individuálně. Pro běžného uživatele vždy doporučuji minimálně druhý stupeň. První stupeň je poznávací a otevírací, ale s druhým stupněm se několika násobně zvyšují možnosti působení. Reiki je také velmi vhodné pro každého, kdo pracuje kontaktním způsobem s lidmi (maséři, kadeřnice, zdravotníci, fyzioterapeuti a podobně). Třetí stupeň je hlavně pro ty, kteří chtějí jít s Reiki více do hloubky, chtějí jít po takzvané cestě Reiki, mají chuť pomáhat s Reiki druhým, rozhodli se jít cestou sebepoznání a osobního rozvoje a nebo případně i někdy v budoucnu předávat Reiki dál.

Po iniciaci nebo po terapii Reiki se vám může v něčem dočasně i přitížit. Je to z toho důvodu, že se potřebujete potkat se svým škodlivým programem, přesvědčením, blokem, který vám způsobuje potíže. Bez tohoto prožitku byste nemohli dojít k pochopení, které léčí. Vždy to ale probíhá v takové intenzitě, jakou jste si sami zvolili.
Pro lepší vnímání je třeba získat a vycvičit si jistý cit, abyste si uměli všimnout a pojmenovat to, co se vám děje. Někdo to umí hned, už má tu zkušenost a jinému to může nějaký čas trvat, tuto zkušenost teprve získává. Je třeba být vytrvalý a trpělivý. Mě s tím hodně pomohl Klíč k životu. Vítězové jsou ti, kteří vytrvají! Na této cestě není poražených! Každý si odnese přesně to, co potřebuje. Nic víc, nic míň.

Informace o mých Reiki kurzech naleznete zde: http://janpeterka.cz/seminare_reiki.htm 

Přeji všem krásné dny, ať už se Reiki nebo bez :-)

Jan


Žádné komentáře:

Okomentovat