středa 10. října 2018

Postřehy a léčivé věty z odbloků "Klíč k životu"

Vybral jsem pár vět, které popisují mé vlastní prožitky z odbloků tématického kurzu "Klíče k životu - Strom života" a také z individuálních odbloků s mojí partnerkou z posledních dvou měsíců. Tyto prožitky byly pro mne léčivé. Vybral jsem ty, které mi připadaly univerzální, použitelné pro všechny. Zážitky jsou sice nepřenosné, ale třeba to pro někoho bude inspirující.
 1.  Dobrý skutek je rozdávání a sdílení radosti.
 2. Všeho je dostatek pro všechny.
 3. Už nemusím nic hledat, mám v sobě vše, co potřebuji.
 4. Jsem doma.
 5. V mém světě je vše v pořádku.
 6. Vážím si sám sebe.

 1.  Dobrý skutek je rozdávání a sdílení radosti.

  V kurzu "Strom života" jsme pracovali na tématu "Kde, kdy a proč ještě zapomínám na konání dobrých skutků?".
  Došel jsem tam k tomu, že mi různé strachy a pocity studu stále ještě v některých oblastech bráni ve sdílení svého potenciálu. Pokud dokážeme svobodně rozvíjet a sdílet svůj potenciál, přináší to radost nám a užitek i radost těm druhým. To je ten největší dobrý skutek, který můžeme vykonat!
 2. Všeho je dostatek pro všechny.

  Dalším tématem ve stejném kurzu bylo "Kde přebírám do svého života ze své rodové linie "utrpení"?".
  Toto se objevuje u hodně lidí, kdy naši předci prožívali těžká období válek, chudoby, různých majetkových či finančních ztrát a nedostatku. Máme v sobě tak silně zakořeněný strach z chudoby, nedostatku, hladu a podobně. To se pak projevuje různě. U někoho hromaděním, u jiného bojem o zdroje, srovnáváním se nebo znovu přožíváním chudoby a nedostatku. Někoho se to dotýká více a někoho méně, záleží na osobním nastavení. Mě se toto téma dotýka poměrně dost a přináší mi to spoustu problémů v životě, ale pracuji na tom a lepší se to.
  Já jsem se teď v odbloku dokázal dostat do pocitu, že je všeho dostatek pro všechny, není třeba se o nic přetahovat. Byla to velká úleva!
 3. Už nemusím nic hledat, mám v sobě vše, co potřebuji.

  Dalším krokem ve stejném odbloku (2.věta) byl tento prožitek.
  Byl to prožitek sebepřijetí a sebenaplnění. Nic nemusím. Nemusím nic hledat. Konec cesty hledajícího. Můžu jen být. Mám vše co potřebuji. Mé potřeby jsou naplněny. Jsem v sobě doma.
 4. Jsem doma.

   Na to navázal další odblok ve stejné kurzu, na téma "Kdy a kde se ještě cítím "ztracený"?".
  Zde bylo třeba znovu se uzemnit. Jsem doma tady a teď, v tomto světě, v tomto životě, v tomto těle. Sám jsem si to tak zvolil. To je teď můj domov. Tuto zkušenost jsem si na úrovni duše zvolil. Zde hraje roli také křesťatnství i další náboženství, která hledají nebe a současný život považují jen za nutné zlo a utrpení. Ať chceme nebo ne, máme to v sobě hluboce zakořeněné. Pokud si to přiznáme, lépe se z toho dá vystoupit.
 5. V mém světě je vše v pořádku.

  Ve stejném odbloku (věta 4) byl dálším krokem tento prožitek.
  já jsem v pořádku takový jaký jsem a můj svět, můj život je v pořádku takový jaký je. Vše bylo, je a bude tak, jak to mělo a má být. Je to vývoj, proces učení a vše přichází v ten pravý čas. Je to bezpodmínečné přijetí. Velmi úlevný zážitek, který přináší uvolnění, vnitřní klid a harmonii a radost ze života.
 6. Vážím si sám sebe.

  Tento prožitek se vynořil při individuální práci s mojí partnerkou Janou, kdy jsme pracovali na tématu "Co mi ještě brání realizovat své vize?".
  Narazil jsem tam na hlubší vrstvu, kde jsem uviděl vnitřní obraz sebe, který nebyl vůbec hezký, až mi z toho bylo špatně, co to v sobě ukrývám. Vnímal jsem sám sebe jako až mentálně postiženého, retardovaného. Z toho pak pramenila neukojitelná touha po dokonalosti.
  Musel jsem se pustit veškerého posuzování, odsuzování, kritiky a obviňování sebe, ale i druhých. Pustit se srovnávání se.
  Díky tomu jsem se dokázal dostat do prožitku přijetí sebe takového jaký jsem. Prožitku, že jsem rovnocenou součástí celku. Vážím si sám sebe jako člověka, muže, partmera, otce, dědečka, ale i syna, lektora a průvodce. Vážím si sám sebe ve všech situacích a rolích. Před nikým se neponižuji, nad nikým se nepovyšuji. Mám se rád. To mi dalo velkou sílu pro realizaci svých vizí a záměrů.


  Tak to je pro dnešek vše. Popsal jsem jen část toho, co jsem za poslední dva měsíce prožil v osobním rozvoji, ale díky tomu jsem došel k uvědomění, kde mám hojnost ve svém životě. Mám hojnost prožitků a osobních procitnutí a posunů. Je pro mne radostné rozvíjet se tímto vědomým způsobem. A tak dělám dobrý skutek a sdílím to s vámi :-).

  Samozřejmě to neí konec práce, dalším důležitým krokem je upevnit se v nových energiích a integrovat je do běžného života. Klíč k životu k tomu naštěstí poskytuje nástroj. Také to vyžaduje nějaký čas. Ale vím, že to zvládnu, protože na tom pracuji :-))).

  Jan


  Více informací o metodě "Klíč k životu naleznete na mých stránkách: www.janpeterka.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat